Fortsæt til hovedindholdet

Provsti sætter retningen for større bæredygtighed i anlægsprojekter

Bispebjerg-Brønshøj
Se materialerne og bliv inspireret

Bæredygtighed er endnu langtfra en selvfølge, når man indgår aftaler med diverse leverandører og dygtige fagfolk i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter. Det gør det ekstra vigtigt at stille tydelige krav til ansvarlighed og bæredygtighed. 

Op mod 75 % af provstiets samlede CO2-udledning stammer fra sognenes energiforbrug, renovering og daglige bygningsdrift. En tredjedel af det er CO2-udledning fra anskaffelser, hvor produkter og materialer til byggeprojekter fylder størstedelen.

"Vejledning i bæredygtighed",  side 3

I Bispebjerg-Brønshøj Provsti har de opstillet en række bæredygtighedskrav, som skal bruges, når de vurderer ansøgninger om anlægsmidler. Med vejledningen understøtter de det vigtige arbejde med at sikre større bæredygtighed i anlægs- og vedligeholdelsesopgaver.

Vejledningen består af et bilag med bæredygtighedskrav, som er obligatoriske for projekter, der finansieres med  
anlægsmidler eller 5 %-midler. Dertil er udarbejdet et sæt fagark til at understøtte arbejdet med bæredygtighed i de mindre vedligeholdelsesopgaver.

Med provstiets bæredygtighedsmål tager vi ansvar for at vurdere projekterne på både den økonomiske, den miljømæssige og den sociale ansvarlighed.

"Vejledning i bæredygtighed",  side 3

Vejledningen er udarbejdet ud fra tre principper for bæredygtighed:

  • Klimapåvirkning: Byggeriets CO2-udledning og miljøpåvirkning
  • Cirkulært byggeri og materialer: Ansvarligt forbrug af ressourcer med vægt på genanvendelse og minimering af affald
  • Sociale minimumsforhold: Respekt for de mennesker, der indgår i byggeriets værdikæde

Vejledningen er udviklet i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Ekolab, som er specialiseret i bæredygtighedsprocesser, sundt indeklima og energioptimering.