Fortsæt til hovedindholdet

Renovering

Kirkens bygninger
giver store klima-, miljømæssige og økonomiske fordele

Byggeri og byggematerialer fylder meget i Danmarks samlede CO2-udledninger. Det gælder også inden for folkekirken. Ved at renovere frem for at bygge nyt reducerer I omkostningerne for både klima, miljø og oftest også pengepung. Kort sagt er det et af de områder, hvor det er muligt at gøre en stor forskel. 

Ved renovering af eksisterende bygninger kan man desuden være med til at bevare en særlig herlighedsværdi.  

Så allerede ved at beslutte at renovere frem for at bygge nyt har I truffet et bæredygtigt valg. Nedenfor har vi samlet nogle gode råd og vejledninger til bæredygtige renoveringer.

Planlæg ud fra

bygningens funktioner

Brug den bygning I har, og overvej, om der kan indtænkes nye funktioner.

  • Kan man ændre i bygningens funktion f.eks. ved at fjerne vægge, øge lysindfaldet eller forbedre lydisoleringen? 
     
  • Måske kan der placeres isolering på ydersiden af den eksisterende væg eller over spærene og derved skabes ekstra ståhøjde og rummelighed?
     
  • Eller kan man forbedre sammenhængen med udearealerne ved at etablere en ny dør?
Sænk klimabelastningen med

energirenovering

En måde at reducere jeres klimabelastning er ved at energirenovere bygningerne, så energiforbrug og varmebehov kan mindskes.

Vi opfordrer til, at I får lavet enten et energimærketjek eller en energiscreening af jeres bygninger. 

Det giver særligt god mening i forbindelse med større renoveringsprojekter, fordi det giver jer et overblik over, hvilke energiforbedringer der er relevante, og om de økonomisk kan svare sig.

Overvej

efterisolering

I en efterisolering lægges der enten ekstra isolering i konstruktioner, som allerede er isoleret, eller hvor der ikke tidligere har været isoleret. 

Begge dele er noget, I gør, efter at huset er bygget. Herved mindsker I jeres varmeforbrug og dermed også CO2-udslip og varmeregning.

Det er ikke kun ældre og meget gamle huse, der kan og bør efterisoleres. Huse, som er 20-30 år gamle, kan også have gavn af at blive efterisoleret.

Læs mere om, hvordan I sparer penge og øger komforten gennem efterisolering på bolius.dk

Værd at vide om

udskiftning af vinduer

Vi kender alle huse, hvor det ikke er muligt at holde liv i et stearinlys i vindueskarmen pga. træk. Vinduer og døre har en stor betydning for hvor godt jeres bygning holder på varmen. Derfor kan det være en god investering få tjekket om vinduerne trænger til et skift. Ofte vil en ny gummiliste gøre underværker, mens forsatsvinduer kan være en mulighed for bevaringsværdige vinduer. Opsætning af forsatsrammer i kirken kræver Stiftsøvrighedens godkendelse.

Direkte utætheder er ikke hensigtsmæssige og skal i alle tilfælde søges lukket, således der ikke forefindes kuldebroer og direkte passage af luft mellem inde og ude.

I vedvarende opvarmede bykirker med store vinduesarealer kan forsatsvinduer i de fleste tilfælde have den ønskede virkning. Det samme kan være tilfældet med nyere kirker, som er opført inden for de sidste 100–150 år, hvor vinduesfladerne udgør en relativ stor del i forhold til murfladerne.

Vær dog opmærksom på, at bygningen ikke bliver for tæt, særligt hvis der er tale om et ældre byggeri, som har haft naturlig ventilation. Det kan i værste fald føre til skimmelsvamp og dårligt indeklima. Husk derfor på at sikre naturlig ventilation.

fakta

Mere om renovering

På Social- og Boligstyrelsens hjemmeside finder du mere viden og gode råd til renovering. 

 

 

På sbst.dk finder du desuden en række cases, der angiver omkostninger og CO2e-besparelser ifm. renovering af forskellige bygningstyper, herunder flere gamle og kulturbærende bygninger.